Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Nasza Gedania

Na podstawie Par. 23 ust. 2,4 i 6, w związku z Par.29 poz.6, Par.31 ust.1 oraz Par.32 ust.1 i 3 Statutu Stowarzyszenia „Nasza Gedania” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia Nasza Gedania, którego pierwszy termin ustalony został na dzień 30.03.2022 r. na godz.19.15, a w przypadku braku quorum o godz. 19.30 w drugim terminie.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w sali sportowej SP 48 w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 10.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego z oświadczeniem Przewodniczącego w sprawie quorum i pzrawomocności obrad,
3. Sprawozdania Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
3. Wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia,
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Sprawy wniesione, nie poddawane pod głosowania
6. Zamknięcie obrad

Paweł Kramek
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Nasza Gedania

Posted in Uncategorized.