Stowarzyszenie z kolejnym grantem

Po otrzymaniu grantu Urzędu Miasta w Gdańsku w wysokości 27 000 zł na rok 2023 oraz grantu MSiT w programie „KLUB” Gedania otrzymała kolejny grant, którego celem jest wsparcie „Prozdrowotnych półkolonii letnich”.

Obecnie klub jest na etapie podpisywania umowy a środki pozyskane od OPERATORA programu ZG AZS, których dysponentem jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki będą refundacją części kosztów poniesionych podczas zrealizowanych półkolonii.

 

Paweł Kramek

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Nasza Gedania

Posted in Uncategorized.